Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 9 JUNI 2010

Underlagsrapporter II
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2010 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 3 respektive 9 juni. Konferensen den 9 juni behandlade följande rapporter:

Pathric Hägglund och Peter Skogman Thoursie: De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

Läs rapporten Pdf, 327.7 kB.
Skogman Thoursies presentation Pdf, 158 kB.
Per Johanssons kommentarer Pdf, 37.2 kB.

Christopher A Pissarides: Regular Education as a Tool of Counter-cyclical Employment Policy

Läs rapporten Pdf, 171.3 kB.
Pissarides presentation Pdf, 90 kB.
Bertil Holmlunds kommentarer Pdf, 148.8 kB.

Per Skedinger: Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?

Läs rapporten Pdf, 281.7 kB.
Skedingers presentation Pdf, 112.3 kB.
Åsa Sohlmans kommentarer Pdf, 62.5 kB.

Läs inbjudan och program. Pdf, 141.8 kB.

Bilder från konferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild