Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 8 JUNI 2015

Underlagsrapporter - Studier i finanspolitik 2015

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Dessa rapporter, som publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik, utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnade rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuterades.

Maria Börjesson (docent i transportsystemanalys vid KTH) och Jonas Eliasson (professor i transportsystemanalys vid KTH) presenterade rapporten Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Pdf, 755.5 kB, öppnas i nytt fönster., som kommenterades av Lars Hultkrantz (professor i nationalekonomi vid Örebro universitet).

Giancarlo Corsetti (professor i makroekonomi vid Cambridge university) presenterade rapporten Fiscal Multipliers: Lessons from the Great Recession for Small Open Economies Pdf, 669.7 kB, öppnas i nytt fönster., som kommenterades av Steinar Holden (professor i nationalekonomi vid universitetet i Oslo).

Maria Börjesson och Jonas Eliassons presentation Pdf, 965.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Hultkrantz presentation Pdf, 287.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Giancarlo Corsettis presentation Pdf, 270.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Steinar Holdens presentation Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.