Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 3 JUNI 2010

Underlagsrapporter I
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2010 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 3 respektive 9 juni. Konferensen den 3 juni behandlade följande rapporter:

Michael Bergman: Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten?

Läs rapport Pdf, 243.5 kB.

Michael Bergman: Har finanspolitik omvända effekter under omfattande budgetsaneringar? Den svenska budgetsaneringen 1994-1997

Läs rapport Pdf, 243.5 kB.
Bergmans presentation Pdf, 352.7 kB.
Anders Vredins kommentarer Pdf, 59.5 kB.

Huixin Bi och Eric M. Leeper: Sovereign Debt Risk Premia and Fiscal Policy in Sweden

Läs rapport Pdf, 2.3 MB.
Bis presentation Pdf, 287.3 kB.
Per Krusells kommentarer Pdf, 199.9 kB.

David Dreyer Lassen: Fiscal Consolidations in advanced industrialized democracies: Economics, Politics, and Governance

Läs rapport Pdf, 3.6 MB.
Dreyer Lassens presentation Pdf, 210.6 kB.
Göran Hjelms kommentarer Pdf, 261.5 kB.

Läs inbjudan och program. Pdf, 141.8 kB.

Bilder från konferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.