Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens 2 juni 2009

Underlagsrapporter I
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2009 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 2 respektive 11 juni. Konferensen den 2 juni behandlade tre underlagsrapporter:

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 / vintern 2009
Clas Bergström, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Bilder Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommentator: Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden.
Läs underlagsrapport Pdf, 363.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Net wealth analysis and long-term fiscal policymaking
Per Molander, Mapsec. Bilder Pdf, 39.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommentator: Mats Persson, professor i nationalekonomi vid
Stockholms universitet.
Läs underlagsrapport Pdf, 466.6 kB, öppnas i nytt fönster.

An evaluation of selected reforms to education and labour market policy in Sweden
Mikael Lindahl, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Bilder Pdf, 113.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommentator: Anders Björklund, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bilder Pdf, 43.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Läs underlagsrapport Pdf, 254.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs inbjudan till konferenserna här Pdf, 142.2 kB..

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.