Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens 29 januari 2008

Fiscal policy and labour market reforms
Finanspolitiken står inför stora framtida utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Därför har de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet blivit en central fråga i alla utvecklade länder. En strategi för att klara de kommande utmaningarna är ett finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och regler. En annan strategi är att genom arbetsmarknadsreformer försöka säkerställa en hög sysselsättning. Den nuvarande ekonomiska politiken i Sverige följer båda dessa linjer. Detta väcker ett antal frågor: Hur ska lämpliga långsiktiga mål för statsskulden utformas? Vilken roll bör finanspolitiken spela för stabiliseringen av konjunktursvängningar? Hur ska finanspolitiken bäst föras i situationer med stor osäkerhet om effekterna av arbetsmarknadsreformer och konjunkturutveckling? I vilken utsträckning bidrar de svenska arbetsmarknadsreformerna till högre sysselsättning?

På konferensen diskuterar ledande internationella forskare de grundläggande principerna för en god finanspolitik. Anförandena grundas på arbeten som utförs för Finanspolitiska rådets räkning. Konferensens syfte är att sprida kunskap och bidra till debatt om den svenska finanspolitiken.

Vidare information om konferensen Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anförandena

Alan Auerbach, "Long-term objectives for government debt" Uppsats Pdf, 189.1 kB, öppnas i nytt fönster. Bilder Powerpoint, 61.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Comments by Kjetil Storesletten Bilder Powerpoint, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Roel Beetsma, "A survey of the effects of discretionary fiscal policy" Uppsats Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster. Bilder Powerpoint, 232.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Comments by Lars E O Svensson Bilder Powerpoint, 230 kB, öppnas i nytt fönster.

Frederick van der Ploeg, "Prudent budgetary policy with uncertain revenues, investment and labour market reforms" Uppsats Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster. Bilder Powerpoint, 567.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Comments by John Hassler Bilder Powerpoint, 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Jörgen Elmeskov, "The speed with which labour market reforms work - lessons from international experience" Bilder Powerpoint, 866 kB, öppnas i nytt fönster.

Anders Forslund, "Den svenska jämviktsarbetslösheten - en översikt" Uppsats Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster. Bilder Powerpoint, 308 kB, öppnas i nytt fönster.
Comments by Bertil Holmlund Bilder Powerpoint, 301 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.