Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 20 MAJ 2022

Svensk finanspolitik 2022

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022 publicerades den 16 maj. Med anledning av det anordnade rådet en konferens där rapportens huvudsakliga slutsatser presenterades.

Rapporten presenterades av Lars Heikensten (ordförande) och Lina Aldén (vice ordförande), och kommenterades av Susanne Ackum (dekan vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet), Ola Alterå (kanslichef på Klimatpolitiska rådet) och Lars Calmfors (professor och forskare vid Instituet för näringslivsforskning).

Bilder från konferensen Pdf, 966.8 kB.

 

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.