Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 18 NOVEMBER 2010

Oberoende finanspolitiska institutioner - en internationell trend
Under 2010 övergick den internationella finanskrisen till en statsfinansiell kris i flera euroländer. Den uppkomna situationen ledde till en intensiv debatt om hur EUs regelsystem skulle kunna förbättras för att förhindra liknande statsskuldkriser i framtiden.

Ett sätt att stärka incitamenten för finanspolitisk disciplin är att inrätta oberoende finanspolitiska granskningsorgan, s k finanspolitiska vakthundar, vilket har skett i flera länder. Det svenska Finanspolitiska rådet inrättades 2007. Andra exempel är Kanada och Ungern (2008), Slovenien (2009) och senast Storbritannien (2010) där en av den nya regeringens första åtgärder var att inrätta ett Office for Budget Responsibility. Redan tidigare har liknande institutioner funnits i Nederländerna, Danmark, USA, Belgien och Österrike.

Finanspolitiska rådet bjöd in företrädare från tre av dessa institutioner för att diskutera deras erfarenheter. Efter presentationerna följde två korta paneldiskussioner.

Presentation om Finanspolitiska rådet och liknande institutioner
i andra länder.
Lars Calmfors Bilder
 
Presentation om De Økonomiske Råd (Danmark).
Torben M. Andersen Bilder
 
Presentation om CPB (Nederländerna).
Coen Teulings Bilder

För mer information se inbjudan Pdf, 145.1 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.