Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 18 MAJ 2010

Finanspolitiska rådets rapport 2010
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 17 maj. Rapporten fokuserar på de offentligfinansiella problemen i vår omvärld och den stora osäkerheten om den ekonomiska krisens långsiktiga effekter. Andra huvudfrågor gäller jobbskatteavdraget och regeringens reformer av sjukförsäkringen. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 18 maj.

Rapporten presenterades av Lars Calmfors, Martin Flodén och Helena Svaleryd. Inbjudna kommentatorer var Anders Forslund (docent och tf generaldirektör på IFAU), Cecilia Hermansson (chefsekonom på Swedbank) och Karl-Gustaf Löfgren (professor i nationalekonomi vid Umeå universitet).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors Pdf, 70.6 kB.
Martin Flodén Pdf, 63.9 kB.
Helena Svaleryd Pdf, 143.3 kB.

Kommentarer
Anders Forslund
Cecilia Hermansson Pdf, 104.5 kB.
Karl-Gustaf Löfgren

Övrigt
Inbjudan Pdf, 119.6 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.