Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 17 MAJ 2018

Svensk finanspolitik 2018

Finanspolitiska rådets rapport ”Svensk finanspolitik 2018” publicerades den 14 maj. Med anledning av det hölls den 17 maj en konferens, där rådet presenterade rapportens viktigaste slutsatser.

Rapporten kommenterades av Lena Hagman (chefekonom på Almega) och Pär Österholm (professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet).

Moderator var Marianne Rundström.

Bilder från presentationerna
Harry Flam Pdf, 346.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Pär Österholm Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.