Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 17 MAJ 2017

Svensk finanspolitik 2017

Finanspolitiska rådets rapport ”Svensk finanspolitik 2017” publicerades den 15 maj. Med anledning av det hölls idag en konferens, där rådet presenterade rapportens viktigaste slutsatser.

Rapporten kommenterades av Susanne Ackum (tidigare riksrevisor och statssekreterare vid finansdepartementet) och Olof Johansson-Stenman (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet).

Moderator var Annika Creutzer från Creutzer & Co.

Bilder från presentationerna
Harry Flam Pdf, 162.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Susanne Ackum Pdf, 61.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Olof Johansson-Stenman Pdf, 434.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Video från konferensen

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.