Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 17 MAJ 2011

Finanspolitiska rådets rapport 2011
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 16 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. Andra frågor som behandlas är konjunkturbedömning, finansiell stabilitet, skatter och utbildning. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 17 maj.

Rapporten presenterades av Lars Calmfors, Lars Jonung och Helena Svaleryd. Inbjudna kommentatorer var John Hassler (professor i makroekonomi vid Stockholms universitet), Sixten Korkman (VD för det finska näringslivets forskningsinstitut ETLA) och Karin Pettersson (politisk chefredaktör på Aftonbladet).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Jonung Pdf, 261.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Helena Svaleryd Pdf, 198.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer
John Hassler Pdf, 49.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sixten Korkman Pdf, 147.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karin Pettersson Pdf, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt
Inbjudan Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.