Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 17 JUNI 2011

Underlagsrapporter 2011
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2011 års rapporter anordnade rådet en konferens.

Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson: Wage Formation and the Swedish Labour Market Reforms 2007-2009
Läs rapporten Pdf, 519 kB.
Larssons presentation Pdf, 360.4 kB.
Lennart Floods kommentarer Pdf, 131.8 kB.

Michael Bergman: Tidsbestämning av svensk konjunktur 1970-2010
Läs rapporten Pdf, 479.8 kB.
Bergmans presentation
Jesper Hanssons kommentarer Pdf, 240.9 kB.

Peter Fredriksson och Jonas Vlachos: Reformer och resultat: Kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse?
Läs rapporten Pdf, 655.5 kB.
Fredrikssons presentation Pdf, 433.7 kB.

För mer information se inbjudan Pdf, 136.5 kB..

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.