Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens 16 maj 2008

Finanspolitiska rådets rapport 2008
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 15 maj. I samband med detta anordnade rådet en konferens den 16 maj.

Finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors och ledamot Laura Hartman presenterade rapporten. Rapporten kommenterades av Dan Andersson (chefsekonom LO), Lars Heikensten (ledamot Europeiska revisionsrätten) och Assar Lindbeck (professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet). Diskussionen leddes av Stefan Lundgren (VD SNS).

Vidare information om konferensen Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors Bilder Powerpoint, 199 kB, öppnas i nytt fönster.
Laura Hartman Bilder Powerpoint, 274.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer
Lars Heikensten Bilder Powerpoint, 166.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Assar Lindbeck
Dan Andersson Bilder Powerpoint, 354 kB, öppnas i nytt fönster.

Moderator
Stefan Lundgren