Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 15 MAJ 2012

Finanspolitiska rådets rapport 2012
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 14 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 15 maj.

Rapporten presenterades av Lars Jonung, John Hassler och Helena Svaleryd. Inbjudna kommentatorer var Peter Englund (professor i bank- och försäkringsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm), Jörgen Holmquist (f.d. generaldirektör vid Europeiska Kommissionen) och Irene Wennemo (fil. dr., huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen).

Anförande Finanspolitiska rådet
Bilder Pdf, 221.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer
Peter Englund Pdf, 77.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Irene Wennemo Pdf, 318.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt
Inbjudan Pdf, 84.1 kB, öppnas i nytt fönster.