Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 14 MAJ 2020

Svensk finanspolitik 2020

Finanspolitiska rådets rapport ”Svensk finanspolitik 2020” publicerades den 13 maj. Med anledning av det hölls den 14 maj en konferens, där rådet presenterade rapportens viktigaste slutsatser.

Rapporten kommenterades av Karolina Ekholm (professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet) och Ola Olsson (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet).

Bilder från presentationerna
Harry Flam Pdf, 987.4 kB.
Karolina Ekholm Pdf, 685 kB, öppnas i nytt fönster.
Ola Olsson Pdf, 525.1 kB, öppnas i nytt fönster.