Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 13 MAJ 2014

Finanspolitiska rådets rapport 2014

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik publicerades den 12 maj. I rapporten diskuteras bland annat stabiliseringspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket, konsekvenserna av en ändrad nivå på överskottsmålet, arbetsmarknaden och inkomstfördelningen.

Den 13 maj anordnade rådet en konferens där rapporten presenterades av ordförande John Hassler och Oskar Nordström Skans. Rapporten kommenterades av Heidi Elmér (chefsekonom på Skandia), Peter Englund (professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm) och Lars Calmfors (professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och tidigare ordförande för rådet).

Rådets presentation från konferensen Pdf, 292.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Heidi Elmérs presentation Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Peter Englunds presentation Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Calmfors presentation Pdf, 345 kB, öppnas i nytt fönster.