Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 13 JUNI 2019

Konferens om bostadspolitiken

Finanspolitiska rådet ska verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom sina verksamhetsområden. 2019 beställde rådet en underlagsrapport om regleringar av privata hyres-marknader i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Rapporten skrevs av Fredrik Kopsch.

På konferensen presenterades också rådets egen rapport som analyserar hur hushållen påverkas av friare hyressättning och likformig fastighetsbeskattning.

Båda rapporterna publicerades i samband med konferensen.

Rådets rapport kommenterades av Robert Boije (doktor i nationalekonomi och chefsekonom på SBAB) och Robert Östling (docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm).

Moderator var journalisten Åsa Julin.

Bilder från presentationerna
Finanspolitiska rådets presentation Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Fredrik Kopsch Pdf, 1.3 MB.