Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens 12 maj 2009

Finanspolitiska rådets rapport 2009
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 11 maj. Rapporten fokuserar på den ekonomiska krisen och hur regeringen hanterat den i sin finans- och arbetsmarknadspolitik. En annan huvudfråga gäller överskottsmålet och hur långsiktigt hållbara offentliga finanser bäst uppnås. I samband med publiceringen av rapporten anordnade rådet en konferens den 12 maj.

Rapporten presenterades av Lars Calmfors, Torben Andersen och Martin Flodén. Inbjudna kommentatorer var Torbjörn Becker (VD för östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm), Steinar Holden (professor i nationalekonomi vid Oslo universitet) och Cecilia Skingsley (analyschef för räntor och valutor på Swedbank).

Anföranden Finanspolitiska rådet
Lars Calmfors Bilder Powerpoint, 118.5 kB.
Torben Andersen Bilder Powerpoint, 217 kB.
Martin Flodén Bilder Powerpoint, 604.5 kB.

Kommentarer
Torbjörn Becker Bilder Powerpoint, 2.1 MB.
Steinar Holden Bilder Powerpoint, 126.5 kB.
Cecilia Skingsley

Övrigt
Inbjudan Pdf, 119.5 kB.
Program Pdf, 97.9 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.