Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 11 JUNI 2014

Underlagsrapporter 2014

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Dessa rapporter, som publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik, utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnade rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuterades.

Dirk Niepelt (professor i nationalekonomi och chef för Study Center Gerzensee) presenterade sin rapport Financial Policy Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., som kommenterades av Per Krusell (professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet).

Bertil Holmlund (professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet) och Niklas Bengtsson (fil. dr. i nationalekonomi vid Uppsala universitet) presenterade rapporten Löner, sysselsättning och inkomster - ökar klyftorna i Sverige? Pdf, 810.9 kB, öppnas i nytt fönster., som kommenterades av Stefan Fölster (adjungerad professor och chef för Reforminstitutet) och Irene Wennemo (fil. dr. i sociologi och ledarskribent för Aftonbladet).

Program Pdf, 64.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Financial Policy

Dirk Niepelts presentation Pdf, 63.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Per Krusells presentation Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Löner, sysselsättning och inkomster - ökar klyftorna i Sverige?

Bertil Holmlunds presentation Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Stefan Fölsters presentation Pdf, 466.4 kB, öppnas i nytt fönster.