Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Konferens 11 juni 2009

Underlagsrapporter II
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring 2009 års rapporter anordnade rådet två konferenser, den 2 respektive 11 juni. Konferensen den 11 juni behandlade tre underlagsrapporter:

Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög?
Oskar Nordström Skans, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Bilder Pdf, 76.5 kB.
Kommentator: Per Skedinger, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. Bilder Pdf, 50.4 kB.
Läs underlagsrapport Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Industripolitik för den svenska fordonsindustrin
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bilder Pdf, 104.3 kB.
Kommentator: Helena Svaleryd, fil. dr. i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning. Bilder Pdf, 104.5 kB.
Läs underlagsrapport Pdf, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmarknaden för de äldre
Gabriella Sjögren Lindquist, fil. dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Bilder Pdf, 102.5 kB.
Kommentator: Agneta Kruse, fil. dr. i nationalekonomi vid Lunds universitet.
Läs underlagsrapport Pdf, 381.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs inbjudan till konferenserna här Pdf, 142.2 kB..

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.