Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 10 JUNI 2013

Underlagsrapporter 2013
Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Dessa rapporter, som publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik, utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnade rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuterades.

Inbjudan och program Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Per Molander och Jörgen Holmquist: Reforming Sweden's budgetary institutions - background, design and experiences
Läs rapporten Pdf, 732.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Per Molanders presentation Pdf, 125.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Erik Åsbrink kommenterade rapporten

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI): Systemfel i transportsektorn
Läs rapporten Pdf, 536.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Jan-Eric Nilssons presentation Pdf, 254.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Hultkrantz kommentarer Pdf, 276.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Peter Birch Sørensen: The Swedish housing market: trends and risks
Läs rapporten Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Peter Birch Sørensens presentation Pdf, 636.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Peter Englunds kommentarer Pdf, 358.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.