27 feb 2024

Skrivelse till den parlamentariska kommittén

Finanspolitiska rådet har idag på eget initiativ inkommit med en skrivelse till den parlamentariska kommittén som för närvarande ser över det finanspolitiska ramverket.

I skrivelsen ger rådet sin syn på vilka principer som bör styra eventuella förändringar i ramverket. Skrivelsen finns tillgänglig här Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster..