21 apr 2023

Runar Brännlund och Annika Sundén nya ledamöter i rådet

Regeringen har beslutat att förordna Annika Sundén och Runar Brännlund som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet, och att förlänga Lars Heikenstens förordnande som ordförande i rådet. Detta gäller från den 1 juli 2023.

Runar Brännlund är professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet och hans forskning handlar framför allt om miljö-, energi- och naturresursfrågor.

Annika Sundén är docent i nationalekonomi och har bred erfarenhet inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom Arbetsförmedlingen, Sida, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.