Förslag på nya ledamöter i Finanspolitiska rådet

Rådets valberedning har idag beslutat att föreslå Runar Brännlund (född 1957) och Annika Sundén (född 1964) till nya ledamöter i det särskilda rådet från och med den 1 juli 2023.

Annette Alstadsæter och Mats Dillén avgår som ledamöter i det särskilda rådet den 30 juni 2023 då deras förordnanden löper ut.

Rådets valberedning har idag beslutat att föreslå Runar Brännlund (född 1957) och Annika Sundén (född 1964) till nya ledamöter i det särskilda rådet från och med den 1 juli 2023. Runar Brännlund är professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet och hans forskning handlar framför allt om miljö-, energi- och naturresursfrågor. Annika Sundén är docent i nationalekonomi och har bred erfarenhet inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom Arbetsförmedlingen, Sida, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Valberedningen har också beslutat att föreslå regeringen att förlänga förordnandet för rådets nuvarande ordförande Lars Heikensten (född 1950) i ytterligare tre år till.

Valberedningen var enig i sitt beslut.